Navn: Marie Linjordet Glenstrup

Bestyrelses funktion: Bestyrelses medlem

Spiller navn: Mamahound