Navn: Karina Westphal Hansen

Bestyrelses funktion: Bestyrelses medlem

Årgang: 1985

Spiller navn: Slagter Jørgen


Karina er Turneringansvarlig , det er hende man skal kontakte angående hold og ligende